Lehdistö ja media

Nolia Springtime messujen lehdistöpalvelu tuottaa ja jakaa juoksevaa ja ajankohtaista tietoa messuista MyNewsdesk:in kautta. Me autamme median edustajia muun muassa jakamalla kontakteja sopivista haastateltavista sekä autamme radio- ja tv-haastattelujen taustatietotutkimuksissa.

Jos te esimerkiksi tarvitsette apua jonkun henkilön tavoittamisessa, teillä on käytännön kysymyksiä tai haluatte saada sisältövinkkejä, ottakaa yhteys lehdistövastaavaamme Bo Sandströmiin.

 

 

Yhteyshenkilö